Abonnement voorwaarden

1 Definities
Maack: Maack, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 71429689.
Klant: degene met wie Maack een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Maack en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

2 Toepasselijkheid abonnement voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen door of namens Maack.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3 Opzegtermijn
De opzegtermijn is bij een maandabonnement 1 volledige kalendermaand. Dit houdt in dat als u bijvoorbeeld 15 september 2020 uw abonnement opzegt, het lidmaatschap op 1 november 2020 officieel beëindigd is.

De opzegtermijn bij een jaarabonnement is 1 kalendermaand voor het verstrijken van de contractperiode. Na de contractperiode van 1 jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.

4 Abonnement opzeggen
In geen geval kan er aanspraak gemaakt worden op restitutie van abonnementsgeld.
Met het opzeggen van een abonnement, is het opzegtermijn in paragraaf 3 van kracht.

Maack behoudt zich het recht om het contract ten alle tijden te beëindigen, met het opzegtermijn van paragraaf 3 van kracht.

5 Prijzen
Maack is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijs aan te passen. Alleen bij een verandering van de prijs dient Maack deze bij u te melden. Bij een aanpassing van de prijs heeft de klant altijd de keuze om het jaar of maandabonnement per direct zonder opzegtermijn te beëindigen.

Het abonnementsgeld dient door de klant via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de gehele contractduur.

6 Inhoud
Alle aanpassingen en/of blogposts dienen voor het einde van de maand ingediend te worden bij Maack via een van de communicatie kanalen.

Alle genoemde inhoud van een abonnement geldt voor elke maand en is niet overdraagbaar naar de volgende maand.
Voorbeeld: Een abonnement heeft 2 uur aanpassingen per maand. Als er 1 uur van die aanpassingen is gebruikt aan het einde van de maand vervalt het overgebleven uur. De volgende maand zijn er weer 2 uur beschikbaar

Opgesteld op 01-01-2020